لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : سیستم
آدرس: 1
تلفن: 1321456
نام مرکز : کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت
آدرس: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان خاتم الانبیاء بافت
آدرس: بافت
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان شفا
آدرس: بیمارستان شفا
تلفن: 0341677
نام مرکز : کلینیک فوق تخصصی جوادالائمه
آدرس: کرمان
تلفن: 0341677
نام مرکز : کلینیک و پاراکلنیک سینا زرند
آدرس: کلنیک و پاراکلنیک سینا زرند
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان قائم(عج)بردسیر
آدرس: بیمارستان قائم(عج)بردسیر
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی
آدرس: کوهبنان
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان علی ابن ابی طالب راور
آدرس: بیمارستان علی ابن ابی طالب راور
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان امام خمینی رابر
آدرس: رابر
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان امام حسین ارزوئیه
آدرس: ارزوئیه
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان افضلی پور
آدرس: کرمان
تلفن: 0341677
نام مرکز : کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت 2
آدرس: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت 2
تلفن: 0341677
نام مرکز : بیمارستان شهر بابک
آدرس: بیمارستان شهر بابک
تلفن: 0341677
نام مرکز : موسسه خیریه ثامن الحجج(کلینک بعثت 4)
آدرس: کرمان
تلفن: 65226741