لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت
آدرس: کرمان - چهار راه طهماسب آباد (سمیه )- ابتدای بلوار جهاد - کلینیک تخصصی بعثت
تلفن: 32268740
نام مرکز : بیمارستان شهید باهنر(کلینیک بعثت 2)
آدرس: کرمان
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان خاتم الانبیاء بافت
آدرس: کرمان بافت
تلفن: 42428814
نام مرکز : بیمارستان شفا
آدرس: کرمان
تلفن: 31217490
نام مرکز : بیمارستان افضلی پور
آدرس: کرمان
تلفن: 3222250
نام مرکز : پلی کلینیک تخصصی حواد الائمه
آدرس: کرمان
تلفن: 03432510025
نام مرکز : کلنیک و پاراکلنیک سینا زرند
آدرس: کرمان - زرند
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان شهر بابک
آدرس: کرمان شهر بابک
تلفن: 09136350542
نام مرکز : بیمارستان قائم(عج)بردسیر
آدرس: کرمان - بردسیر
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی
آدرس: کوهبنان
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان علی ابن ابی طالب راور
آدرس: کرمان - راور
تلفن: 32615571